کد خبر: Culture 'en' is a neutral culture. It cannot be used in formatting and parsing and therefore cannot be set as the thread's current culture.  |   تاریخ درج: Tuesday, September 17, 2019   |   منبع / نویسنده مطلب: روابط عمومی

 

کارگاه آموزشی " آشنایی با طراحی صنعتی و اصول بسته بندی"

در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی برگزار شد


کارگاه آموزشی  " آشنایی با طراحی صنعتی و اصول بسته بندی"با حضور مدیرعاملین شرکت های فناور مستقر در پارک و مراکز رشد با هدف توانمند سازی شرکت های فناور در زمینه طراحی و بسته بندی صنعتی محصولات فناورانه، روز سه شنبه 26 شهریور ماه 1398 در سالن کنفرانس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی برگزار شد.
سر فصل مطالب ارائه شده در این کارگاه به شرح زیر بود:
• نقش طراحی صنعتی در بازار محصول
• طراحی صنعتی در محصولات فناورانه
• فرآیند طراحی صنعتی
• حمایت های کریدور صادرات در طراحی صنعتی محصولات 

 
بهداد انجیلی کارگزار طراحی صنعتی و بسته بندی کریدور صادرات، مدرس این کارگاه بود.

Share نسخه مخصوص چاپ